Продължете към съдържанието

Обучения в страната по програма „Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот“

  Програмата се изпълнява от Коалиция за медийна грамотност с подкрепата на Фондация “Лъчезар Цоцорков” за втора поредна година и включва обучения в Варна, Севлиево, Кърджали, Самоков, Плевен, Сливен.

  Вижте датите на обученията в Календара на „Дни на медийна грамотност 2023“

  Програмата „Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот“ е насочена към т.нар. „новодошли“ в социалните мрежи възрастни и млади хора, които вече имат достъп до интернет и използват свързани устройства (смартфон, таблет или компютър), но все още нямат развити умения за безопасно и пълноценно използване на новите комуникационни и информационни устройства и канали в интернет.

  Тази група е особено уязвима в социалните мрежи, тъй като нейните представители нямат изградени познания за злоупотребите в тези нови канали. Същевременно свързаността дава възможност за гражданско участие на активни хора, които имат желание да се включват в обществените дебати, но често са оставени извън фокуса на националните политики за включване. Възрастните хора, особено по време на пандемията, бяха изложени на сериозна социална изолация, която онлайн комуникацията в по-малка или по-голяма степен компенсира. Именно затова те трябва да се чувстват сигурни и уверени, да водят социален живот и онлайн, да участват в дебатите по обществените теми на деня и демократичните процеси, да се възползват от все по-широкото навлизане на електронни услуги.

  Програмата цели развитие на умения за разпознаване и предпазване от дезинформация, пропаганда и конспирации, фалшиви профили и измами в онлайн пространството и развиване на навици за безопасна комуникация. Обученията са тричасови и интерактивни, с индивидуално и групово участие на обучаващите се, основаващо се на дискусия и изпълнение на практически задачи. Програмата е съобразена с целевата група, като развива базови умения и стимулира критичното мислене, без да затруднява излишно възрастните хора.

  Програмата покрива следните теми:

  • Как да различаваме достоверни от недостоверни източници на информация;
  • Как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи;
  • Как да се предпазим от онлайн измами;
  • Какви са рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн

  Кампанията „Дни на медийна грамотност 2023“ се осъществява от
  Коалиция за медийна грамотност с финансовата подкрепа на
  Посолството на САЩ в България по програмата „Малки грантове“.