Продължете към съдържанието

„С Уикипедия в класната стая“ – пилотно провеждане на обучение за учители

  Педагози по целия свят използват Уикипедия, за да насърчават уменията на XXI век у своите ученици. От подобряване на статии за местни забележителности до създаване на биографии на забележителни професионалисти, учители и ученици редактират Уикипедия, за да подобрят своя опит в обучението и да допринесат за безплатни знания. Уикипедия може да бъде мощен инструмент за подпомагане на учениците да разберат как се изграждат знанията, пропуските в знанията, открити в цифровото съдържание, и как да оценят критично информацията, която намират онлайн.

  Този обучителен курс за учители е структуриран в три двучасови модула, конструирани в голямата си част върху ресурсите на обучителната програма Training of Trainers for Reading Wikipedia in the Classroom – 2022, в чието трето провеждане водещата обучението участва.

  Учителите, завършили курса, ще се запознаят подробно с

  • рамката на ЮНЕСКО за медийна и информационна грамотност (MIL), чиито носещи стълбове са способността за достъп, анализ, оценка и създаване на информационно и медийно съдържание и чието овладяване е ключът към критичното ангажиране в цифровите платформи и отговорното цифрово гражданство.
  • „анатомията“ на статия в Уикипедия
  • индикатори за качество на статия в Уикипедия
  • обучителните ресурси на Уикипедия, в т.ч. разработени урочни планове, наръчници, презентации – какво е на тяхно разположение и как да го използват
  • програмата Training of Trainers for Reading Wikipedia in the Classroom
  • платформата outreachdashboard.wmflabs.org, която да използват, за да следят прогреса на своите ученици, когато има дават задания, свързани със създаване и подобряване на съдържание, и да ги ангажират в едиатони
  • играта Wikipedia Speedrun и инструмента Six Degrees Of Wikipedia

  Учителите ще се научат да използват Уикипедия в учебния процес и в резултат на това учениците им ще развият уменията си да установяват своите информационни нужди; да търсят информация от различни източници; да оценяват информацията и медийното съдържание; да разберат как се създава информация. Всичко това помага на учениците да придобиват свобода на действие в цифровото пространство и навиците им за потребление на информация се подобряват. Освен това учениците придобиват основите, необходими за по-активна роля в добавянето на съдържание към Уикипедия в бъдеще – те могат да превърнат от пасивни потребители на информация в активни създатели на знания за общото благо.

  За Уикипедия:

  На 15 януари 2023 г. Уикипедия навърши 22 години. За тези 22 години свободната енциклопедия се превърна в най-популярното уики, един от основните ресурси и до известна степен в двигател на уеб със своите над 300 езикови версии и неизменно присъствие в топ 20 на най-посещаваните страници в интернет (No.1 в категория енциклопедии и речници в много държави, вкл. в България).

  Уикипедия е само един от проектите на Фондация „Уикимедия“, наред с Общомедия, Уикиданни, Уикиречник и Уики и заедно с всички тях е много повече от колекция от милиони статии по най-различни теми, към които основните търсещи машини като Google и Bing, но също така социални медии като Facebook и YouTube, реферират при търсене и автоматично извличане на информация.

  Проектите на Фондацията са безценен образователен ресурс, чрез който хората от всички възрасти могат да развиват най-важните умения на XXI век и по-специално медийна и информационна грамотност, в съответствие с  рамката на UNESCO (MIL). Те предоставят знание, достъпно за всеки, но и дават възможност за създаване на съдържание и участие в общност, изградена върху споделеното разбиране за културата и грамотността като висши ценности.

  За лектора:

  Иглика Иванова е магистър, докторант и хоноруван преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Присъединява се към Коалицията за медийна грамотност през 2019 г., а от 2022 г. е член на управителния съвет на организацията. Участва в разработването на проектите и програмите на Коалицията в областта на формалното и неформалното образование, организирането и провеждането на ежегодната кампания “Дни на медийна грамотност” и националните конференции на организацията, води обучения за преподаватели, разработва образователни ресурси, провежда проучвания в областта на медийната и информационната грамотност и цифровите умения. Участва активно в Уикипедия и други проекти на Фондация „Уикимедия“ със създаване на съдържание и прилагане на правилата и принципите на проекта. Взема участие в третото издание на интернационална програма за обучители Training for Trainers: Reading Wikipedia in the Classroom.

  От 2021 г. Иглика е член на Експертния съвет за медийна грамотност към Министерството на културата, а към 2023 г. е заместник-директор на Northeast Media Literacy Conference, организирана от Media Education Lab към University of Rhode Island, Kingston, RI.