Продължете към съдържанието

ПРОГРАМА

Основни събития и инициативи и календар на провеждането им

РЕСУРСИ

Разгледайте тазгодишните пакети за училищата

АКЦЕНТИ

Най-важното от кампанията до момента и занапред

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ!

Станете част от „Дни на медийна грамотност 2023“

ПРОГРАМА

Вижте кои са основните събития в рамките на Дни на медийна грамотност 2023

АКЦЕНТИ

Събития, инициативи и послания на кампанията на фокус

БИБЛИОТЕКА

Методологии, учебни планове, постери, игри, изследвания и др.

Според мен медийната грамотност е не по-малко необходима от грамотността за четене, писане и всяка друга, която развиваме в училище. Всъщност, аз съм на мнение, че просто грамотността през XXI век просто вече изисква много повече знания и умения. И променени нагласи.

Даниела, 10 клас

Цифровите умения ми трябват ежедневно, за да намирам информация, да създавам съдържание, да общувам и да подкрепям важните за мен каузи.

Петър, артист

Уча библиотечни науки и се надявам да мога да приложа знанията и опита си, за да помагам на хората не само да развиват навици да четат и ценят литературата, културата и знанието, но и да повишават информационната си грамотност.

Симеон, студент


Тази кампания става възможна
благодарение на нашите партньори

Кампанията „Дни на медийна грамотност 2023“ се осъществява
с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България
по програмата „Малки грантове“


медийни партньори

Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за организацията и съдържанието на кампанията „Дни на медийна грамотност“
и за всички собствени материали, свързани с нейното популяризиране, и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че каквато и да е част от тях отразява официалното становище на подкрепящите я организации и институции.