Продължете към съдържанието

„Дни на медийна грамотност“ е една от двете водещи инициативи на Коалицията за медийна грамотност, които се организират и провеждадт ежегодно от самото създаване на организацията. Кампанията е вдъхновена от Седмицата на медийната грамотност (Media Literacy Week) в САЩ, но въпреки името си, продължителността ѝ надхвърля значително тази на повечето подобни национални и международни кампании: февруари-юни за „Дни на медийна грамотност 2020“, февруари-юли за изданията на „Дни на медийна грамотност“ през 2021 и 2022 г., март-октомври за настоящото, шесто издание. Това дава възможност за интензивно и последователно популяризиране на основните събития и продуктите на кампанията, които през годините включват създаване на материали за повишаване на медийната грамотност и безопасността онлайн на хората от всички възраст, вкл. интерактивно и видео съдържание, провеждане на проучвания и представянето на резултатите от тях в аналитични доклади, методологични наръчници за учители и образователни специалисти, учебни планове, създадени от учители, преминали обученията на Коалицията за медийна грамотност, изграждането на уебсайт, който до голяма степен задоволява нуждите на хората да откриват качествена и свободно достъпна информация относно начините, средствата и ползите от развитието на медийна и информационна грамотност и цифрова компетентност чрез учене през целия живот.

Посолството на САЩ в България бе първата институция, която подкрепи Дните на медийната грамотност – още през 2019 г. Оттогава насам кампанията неизменно се провежда с финансовата подкрепа на Американското посолство в София чрез програмата „Малки грантове“. Проектът по осъществяването ѝ покрива две от приоритетните направления на програмата – (i) повишава и подчертава необходимостта от медийна грамотност и устойчивост сред българската общественост срещу дезинформация и като резултат (ii) насърчава развитие на стабилни независими медии и гражданско общество. Министерството на културата и Министерството на образованието и науката също подкрепят „Дни на медийна грамотност“ като разпространяват информация за кампанията и материалите, чрез които учители с различна степен на опит и компетентност в начините за развиване на медийна грамотност могат да въведат някои от основните елементи на медийното и цифровото образование в учебния процес, независимо от предмета, който преподават. УНИЦЕФ България, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Заедно в час, Бюрото на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България също застават зад „Дни на медийна грамотност 2023“, както и Нова телевизия, „Офнюз“, „Тоест“, „Капитал“ и „Трета възраст“ в качеството им на медийни партньори и издания, които подкрепят медийната грамотност и работата на Коалицията.

За Коалицията за медийна грамотност

Коалиция за медийна грамотност е създадена през 2017 г. и обединява организации в областта на образованието, журналистиката и гражданското участие, академични представители и експерти по медийна грамотност.

Коалицията работи за цялостно интегриране на медийното образование в учебния процес, за достъпни и ефективни възможности за учене и развиване на ключовите умения на XXI в. през целия живот и за повишаване на гражданската активност чрез по-етично, критично, информирано и основаващо се на ценности участие в публичните дебати и демократични процеси на хората от всички възрастни с помощта на всички видове медии и на информационно-комуникационните технологии.

Коалицията е отворена за присъединяване на всички организации, които подкрепят мисията и целите ни.