Продължете към съдържанието

Методологии

Наръчници за учители на Коалицията за медийна грамотност за прогимназиален и за гимназиален курс, които стъпват върху апробирани методологии и са оценени високо от учителите,
които вече ги пралагат в работата си

Учебни планове

Библиотека с уроци и презентации по повечето образователни предмети за целия курс на средното образование, разработени от учители, преминали обученията на Коалицията за медийна грамотност, и от Центъра за безопасен интернет.

Игри

Мобилни и онлайн игри за развиване на критичното мислене и разбирането на децата и възрастните за медиите – как се създава и разпространява медийно съдържание, кой друг и с какви цели създава съдържание, което може да ни въведе в заблуда

Постери

Илюстровани информационни материали (плакати, презентации, брошури и др.) на български език на тема медийна грамотност с висока резолюция, които може да бъдат разпечатани и използвани в класната стая.

Видеоуроци

Увлекателни и полезни видеоуроци, създадени от Уча.се в сътрудничество с Колиацията за медийна грамотност. Похдоящи за ученици в прогимназиален и гимназиален курс, добра отправна точка за дискусии в учебните часове по различни предмети.

Учебни материали на Europa.eu

Наръчници за учители в портала на Европейския съюз за справяне с дезинформацията, насърчаване на цифровата грамотност, използването на изкуствен интелект и на данни при преподаване и учене, тестове, видео, брошури и много други