Продължете към съдържанието

Развиване на критичните умения на XXI век чрез учене, основаващо се на игра (GBL)

    Шест безплатни онлайн видеоигри за деца и възрастни са подбрани и включени в пакетите с ресурси, подготвени от Коалицията за медийна грамотност специално за кампанията „Дни на медийна грамотност“. Общото между Harmony Square, Cat Park Bad News, BBC iReporter, Cranky Uncle и Космически патрул е, че изиграването им, и още повече ако бъде подкрепено с дискусия и е част от структиран учебен процес, ръководен от компетентен преподавател (ментор, фасилитатор), но дори в неформални условия, развива критичното мислене и основните ключови умения на XXI в. Тези игри носят характеристиките на т.нар. сериозни игри (serious games), при които допълнителна цел на разработчика, извън забавлението, е развиването на умения, придобиването на знания, изграждане на нагласи, промени в поведението и т.н. Този тип игри са много подходящи за учене, основаващо се на игри (игрово-базирано учене).

    За разлика от игровизацията на учебния процес, при която се прилагат игрови елементи или игрова рамка към съществуващите учебни дейности (напр. разпределяне по роли, събиране на точки и класиране по натрупан актив, постижение и възнаграждание чрез точки и класации), обучението, базирано на игри, проектира учебни дейности, които по своята същност приличат на игра – имат история, правила, цели, изискват взаимодействие и решаване на проблеми, носят забавление, въвеждат играчите в различни взаимоотношения – конкурентни и/или кооперативни, и ги потопяват в убедителна степен в свят или действителност, различна от пряко обкръжаващата ги. Игри като Minecraft, Portal, Civilization, Age of Empires, Assassin’s Creed са особено подходящи за такъв тип учене и учебен процес, както и представените тук игри, всяка от които развива определени умения, разбирания, начин на мислене, нагласи и като краен резултат – способност да се борави и взаимодейства с информация и медийно съдържание разумно, пълноценно, уверено и отговорно.

    Кампанията „Дни на медийна грамотност 2023“ се осъществява от
    Коалиция за медийна грамотност с финансовата подкрепа на
    Посолството на САЩ в България по програмата „Малки грантове“.